პედიატრია

ახალშობილს სამშობიარო "ჯანმრთელობის სახლში"  უფასოდ უტარდება სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი ყველა ვაქცინაცია.


პედიატრია         ექიმები
ხათუნა შარია
ხათუნა შარია
ხათუნა შარია