დიაგნოსტიკა

„ჯანმრთელობის სახლში“ ტარდება ყველა ძირითადი ინსტრუმენტული კვლევა. კლინიკის კაბინეტები აღჭურვილია თანამედროვე სამედიცინო ტექნიკით, რომელიც საშუალებას იძლევა:

 1. სწრაფად ჩატარდეს ზუსტი დიაგნოზის დასმისთვის საჭირო კვლევები;
 2. გამოვლინდეს დარღვევები და პათოლოგიები;
 3. განხორციელდეს მკურნალობის მონიტორინგი;
 4. თავიდან ავიცილოთ დაავადებების შემდგომი განვითარება.

ჩვენს კლინიკაში პაციენტს უტარდება შემდეგი ინსტრუმენტული კვლევები:

 • კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • რენტგენოგრაფია
 • ულტრაბგერითი კვლევა
 • ენდოკოპიური კვლევები
 • ფუნქციონალური დიაგნოსტიკა

 


"კომპიუტერული ტომოგრაფიის"

 ეფუძნება ორგანოების შრეობრივი რენტგენის გამოსახულების მიღებას კომპიუტერის მეშვეობით. რენტგენის სხივი მოძრაობს პაციენტის სხეულის სიგრძივი ღერძის გასწვრივ, რაც  განივი „ჭრილების“ მიღების საშუალებას იძლევა. კომპიუტერული ტომოგრაფიის არსს წარმოადგენს გამოსაკვლევი ობიექტის შინაგანი აგებულების მათემატიკური მოდელირება, რისთვისაც გამოიყენება მისი სხვადასხვა სიბრტყის  გამოსახულებებიდან მიღებული ინფორმაცია. კლინიკა „ჯანმრთელობის სახლის“ ამბოლატორიულ სამსახურში ფუნქციონირებს კომპიუტერული ტომოგრაფიის კაბინეტი, რომელიც აღჭურვილია  BrightSpeed* Elite კომპიუტერული ტომოგრაფით. 

 დიაგნოსტიკური კვლევები:

 1. თავის ტვინის მიმოხილვითი კომპიუტერული ტომოგრაფია
 2. თავის ტვინის მიმოხილვითი კომპიუტერული ტომოგრაფია ი/ვ კონტრასტით
 3. თავის ტვინის პარანაზალური წიაღების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 4. სახის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 5. ორბიტების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 6. წიაღების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 7. კისრის მალების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 8. წელის მალების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 9. გულმკერდის მალების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 10. მცირე მენჯის ღრუს მიმოხილვითი კომპიუტერული ტომოგრაფია
 11. მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია საკონტრასტო ნივთიერებით
 12. მენჯის და ბარძაყის კომპიუტერული ტომოგრაფია; წელის მალების დამატებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია
 13. გულმკერდის ღრუს მიმოხილვითი კომპიუტერული ტომოგრაფია
 14. გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია ი/ვ კონტრასტით
 15. გულმკერდის ღრუს კ.ტ. ანგიოგრაფია
 16. მუცლის ღრუს მიმოხილვითი კომპიუტერული ტომოგრაფია
 17. მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია ი/ვ კონტრასტით
 18. მუცლის ღრუს კ.ტ. ანგიოგრაფია

 

რენტგენოგრაფია

"ჯანმრთელობის სახლში" ფუნქციონირებს უახლესი თაობის ციფრული რენტგენის აპარატი – Winscope Plessart, Toshiba (Japan): ▫ მაღალი ფუნქციური შესაძლებლობები; ▫ საუკეთესო ვიზუალიზაცია; ▫ გამოსახულების მაღალი ხარისხი და გამოსახულების მართვის შესაძლებლობა; ▫ პაციენტის სწრაფი და მოსახერხებელი პოზიცირება; ▫დიდი მოცულობის მონაცემების ეფექტური კონტროლი.

 

რენტგენოლოგიური კვლევები:

 • სახის ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • თავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, თავის ქალა
 • ქალას ნაკერის (Cranial sutures) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • საფეთქლის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ცხვირის  ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • პარანაზალური სინუსების/ წიაღების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ქვედა ყბის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა თავის წინ დახრით
 • ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ნეკნების რენტგენოსკოპია
 • მკერდის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • სტერნო-კლავიკულური სახსრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • გულმკერდის  ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ნეკნების რენტგენოგრაფია
 • საყლაპავის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით
 • საყლაპავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ორმაგი კონტრასტირებით
 • კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის  რენტგენოგრაფია
 • საყლაპავი, კუჭის და 12-გოჯა ნაწლავი, წვრილი ნაწლავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტირების გამოყენებით
 • ირიგოსკოპია (მსხვ. ნაწ. განვლადობის რენტ. გამოკვლევა)
 • ქოლეცისტო-და ქოლედოქოგრაფია რენტგენის სხივით
 • მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური  გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • მუცლის და მენჯის მარტივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ცისტოგრაფია (რენტგენის სხივით)
 • მიქტიოცისტოგრაფია (რენტგენის სხივით)
 • რენტგენოლოგიური ურეთეროცისტოგრაფია
 • საშარდე გზების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • ექსკრეტორული უროგრაფია
 • კუდუსუნის რენტგენოგრაფია
 • ხერხემლის გულმკერდის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დახრილი
 • ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ვერტიკალურ პოზიციაში
 • ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა სხეულის წინ დახრით
 • კუდუსუნის რენტგენოგრაფია
 • მხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მკერდ-ლავიწის შესახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • წინამხარის ორმხრივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მხრის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მხრის ძვლის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე
 • მხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • იდაყვის ორმხრივი რენტგენოლოგიური
 • ნეკნების რენტგენოსკოპია
 • წინამხარის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მაჯის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მაჯის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მტევნის და თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მტევნის  ძვლების რენტგენოგრაფია
 • მტევნის და თითების ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მუცლის და მენჯის მარტივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ბარძაყის ძვლის რენტგენოგრაფია
 • მენჯ-ბარძაყის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • მენჯ-ბარძაყის ბილატერალური რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა
 • მუხლის რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა
 • წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია
 • კოჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია
 • წვივის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ქუსლის ძვლების რენტგენოგრაფია
 • ქუსლის ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა
 • ტერფის და ფეხის თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • ტერფის და ფეხის თითების ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა
 • რენტგენოლოგიური ფისტულოგრაფია

ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა

ენდოსკოპია შინაგანი ორგანოების კვლევის მეთოდია, რომლის დროსაც გამოიყენება ოპტიკური და განათების სისტემები - ენდოსკოპები.

ეს მეთოდი ფართოდ გამოიყენება სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მიზნებით ქირურგიაში, გასტროენტეროლოგიაში, პულმონოლოგიაში, ოტოლარინგოლოგიაში და მედიცინის სხვა დარგებში.

კლინიკა „ჯანმრთელობის სახლში“  ტარდება შემდეგი ტიპის ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკური კვლევები:

 • ფიბროგასტროსკოპია
 • კოლონოსკოპია

კლინიკა „ჯანმრთელობის სახლში“ ენდოსკოპიური კვლევები (დიაგნოსტიკური, ოპერაციული) ტარდება პაციენტისთვის მაქსიმალურად კომფორტული პირობებით - მედიკამენტოზური დაძინებით სპეციალური პრეპარატების გამოყენებით. თანამედროვე პრეპარატები, რომლებიც შექმნილია ძილის პირობებში დიაგნოსტიკისთვის, არ განეკუთვნებიან ნარკოტიკულ ანალგეტიკებს. ენდოსკოპიური პროცედურა ძილში ექიმ-ანესთეზიოლოგის მეთვალყურეობის კონტროლით ტარდება.

პაციენტს პროცედურის დროს სძინავს, არ განიცდის არანაირ უსიამოვნო შეგრძნებებს, ხოლო პროცედურის შემდეგ გაღვიძებული არ გრძნობს დისკომფორტს.


დიაგნოსტიკა         ექიმები
ნანა პიპინაშვილი
ნანა პიპინაშვილი
ნანა პიპინაშვილი
სოფიო ოთარაშვილი
სოფიო ოთარაშვილი
სოფიო ოთარაშვილი