ჯანმრთელობის სახლი
ჯანმრთელობის სახლი

სამშობიარო 2
სამშობიარო 1

სერვისები

    ექიმები

ამირან ქორიძე
ამირან ქორიძე
გინეკოლოგია
ლიანა ქორიძე
ლიანა ქორიძე
გინეკოლოგია
ამირან გურგენიძე
ამირან გურგენიძე
რადიოლოგია
დავით ვასაძე
დავით ვასაძე
რადიოლოგია