სათაო ოფისი

ჯანმრთელობის სახლი

  თბილისი, წინანდლის ქ #9, 1 კლინიკური საავადმყოფო


მენეჯერი

  (995 32) 225 90 50 / 225 90 70

  contact@healthhouse.ge

  9:00 - 22:00