ბრაქითერაპია


ბრაქითერაპია         ექიმები
ალექსანდრე ბოჭორიშვილი
ალექსანდრე ბოჭორიშვილი
ალექსანდრე ბოჭორიშვილი
გიორგი ბოჭორიშვილი
გიორგი ბოჭორიშვილი
გიორგი ბოჭორიშვილი
ანდრო ძნელაძე
ანდრო ძნელაძე
ანდრო ძნელაძე