ტრავმატოლოგია ორთოპედია

ტრავმატოლოგია/ორთოპედია

ოპერაციები მუხლის სახსარზე:

 1. მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის გამოყენებით;
   
 2. მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის გამოყენებით; წინა ჯვარედინა იოგი, (ართროსკოპიული):
   
 3. მუხლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება (ართროსკოპიული);
   
 4. მუხლის სახსრის მენისკის ნაწილობრივი ამოკვეთა (ართროსკოპიული);
   
 5. მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის გამოყენებით; ლატერალური გვერდითი იოგი:
   
 6. ოპერაცია მუხლზე ოსტეოქონდრიტის გამო (ართროსკოპიული);
   
 7. ბეიკერის კისტა - მუხლის სახსრის სრული სინოვექტომია;
   
 8. კვირისტავის იოგების პლასტიკური აღდგენა
   

ოპერაციები კოჭ-წვივის ან ტერფის ძვალზე:

 1. ოპერაციები კოჭ-წვივის ან ტერფის ძვალზე, მეტატარზალური;
 2. აქილევსის მყესის გაკერვა ან განმეორებითი მიმაგრება;
 3. კოჭ-წვივის ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური ოსტეოტომია, ფეხის თითი;
 4. კოჭ-წვივის ან ტერფის იოგის გაკერვა ან აღდგენა;
 5. ტერფის თით(ებ)ის სახსრების იოგების დაჭიმულობა და გადაძაბვა;
 6. კოჭ-წვივის ან ტერფის იოგის გაკერვა ან აღდგენა;
 7. სხვა ოპერაციები კოჭ-წვივის ან ტერფის ძვალზე, მეტატარზალური;
 8. კოჭ-წვივის ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური ოსტეოტომია, ფეხის თითი;
 9. სხვა ოპერაციები კოჭ-წვივის ან ტერფის ძვალზე, სხვა ან დაუზუსტებელი;

სხვა ოპერაციები:

 1. სახსრების პოსტტრავმული ართროზი - მაჯის ძვლის ამოკვეთა ან კვეთა;
   
 2. ბეჭ–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის იოგის აღდგენა;
   
 3. კუდუსუნის მალების ტრავმული ამივარდნილობა - მალის ნაწილობრივი ან სრული /ტოტალური ამოკვეთა;
   
 4. ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით;
   
 5. სახსრის მორეციდივე ამოვარდნილობა და ქვეამოვარდნილობა - მხრის სახსრის კაფსულის კვეთა/გაჭრა ან გაკერვა;
   
 6. მხრის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია;
   
 7. სხივის ძვლის სადგისისებრი მორჩის ტენოსინოვიტი (დე კერვენის სინდრომი);
   
 8. მხრის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია;
   
 9. სინოვიური ჩანთის სხვა კისტები;
   
 10. რბილ ქსოვილებში დარჩენილი უცხო სხეული;
   
 11. ფირფიტის და სხვა საფიქსაციო მოწყობილობის ამოღება მოტეხილობის შეხორცების შემდეგ;
   
 12. მაჯის ან მტევნის ტენოსინოვექტომია;
   
 13. იდაყვიდან ან წინამხარიდან შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება;
   
 14. ბეჭ–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის იოგის აღდგენა;

ტრავმატოლოგია ორთოპედია         ექიმები
სიმონ დარახველიძე
სიმონ დარახველიძე
სიმონ დარახველიძე