ექიმები

ამირან ქორიძე
ამირან ქორიძე
გინეკოლოგია
შალვა ქორიძე
შალვა ქორიძე
გინეკოლოგია
გიორგი ბოჭორიშვილი
გიორგი ბოჭორიშვილი
უროლოგია
კახაბერ ბარამიძე
კახაბერ ბარამიძე
ონკოლოგია