2019-07-15 |

რენტგენოგრაფია ორგანოების და ქსოვილების დაავადებების დიაგნოსტიკის მეთოდია.  კვლევა რენტგენოგრაფიაში ეფუძნება რენტგენის სხივების განსაკუთრებულ თვისებას შეაღწიოს მკვრივ გაუმჭვირვალე გარემოში და ქსოვილების ქიმიური შემადგენლობის და ფიზიკური თვისებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინტენსივობით შთაინთქას. ორგანიზმის ბევრი ორგანო და ქსოვილი ერთმანეთისგან განსხვავდება სიმკვრივით და ქიმიური შემადგენლობით. შესაბამისად, ისინი განსხვავებულად შთანთქავენ რენტგენის სხივებს, რაც განაპირობებს მიღებული გამოსახულების ბუნებრივ კონტრასტს. ეს კი საშუალებას იძლევა ფილტვების, ხერხემლის, გულმკერდის, თირკმლებისა და ...

  2019-10-02 |

პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია მცირე დოზით პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია არის ინტერსტიციალური სხივური თერაპიის კურსი, როდესაც რადიაციული დასხივება ხორციელდება უშუალოდ პათოლოგიური წარმონაქმნის შიგნით. პერმანენტულ რადიაციულ წყაროებს მარცვლები ეწოდებათ. ბრაქითერაპია პროსტატის კიბოს ქირურგიული მკურნალობის ალტერნატივაა. პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია ორი სახისაა: მკურნალობა მაღალი დოზით; მკურნალობა რადიაქტიური მარცვლების იმპლანტაციით დაბალი დოზით. ბრაქითერაპიის ეფექტურობა დამოკიდებულია ჯირკვლის სიმსივნის ხასიათზე. აღნიშნული ფაქტი განაპირობებს იმას, რომ მოცემული მკურნალობა ნაჩვენებია მ ...