პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია მცირე დოზით

პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია არის ინტერსტიციალური სხივური თერაპიის კურსი, როდესაც რადიაციული დასხივება ხორციელდება უშუალოდ პათოლოგიური წარმონაქმნის შიგნით. პერმანენტულ რადიაციულ წყაროებს მარცვლები ეწოდებათ. ბრაქითერაპია პროსტატის კიბოს ქირურგიული მკურნალობის ალტერნატივაა.
პროსტატის კიბოს ბრაქითერაპია ორი სახისაა:
  • მკურნალობა მაღალი დოზით;
  • მკურნალობა რადიაქტიური მარცვლების იმპლანტაციით დაბალი დოზით.
ბრაქითერაპიის ეფექტურობა დამოკიდებულია ჯირკვლის სიმსივნის ხასიათზე. აღნიშნული ფაქტი განაპირობებს იმას, რომ მოცემული მკურნალობა ნაჩვენებია მხოლოდ T1 ან T2 სტადიის პროსტატის კიბოს დროს.
დაავადებულ პროსტატის ჯირკვალზე დაბალი დოზით ბრაქითერაპია შემდეგნაირად ხორციელდება: ჯირკვლის ქსოვილში ხდება რადიაქტიური მარცვლების (დაახლოვებით 80-10 ცალი) იმპლანტაცია. ჩვენს კლინიკაში ბრაქითერაპიის დროს გამოიყენება I-125 რადიაქტიური მარცვლები, რომელთა იმპლანტაციის შემდეგ შინაგანი დასხივება თვეობით მიმდინარეობს. ასეთი მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს რადიაციის ლოკალიზაციაში, როდესაც მომიჯნავე ორგანოები და ქსოვილები პრაქტიკულად არ ზიანდებიან სხივური თერაპიისგან.
მარცვლები კარგავენ აქტიურობას დაახლოვებით ერთი წლის შემდეგ.
  • რადიაქტიური მარცვლების იმპლანტაციის პროცედურა ტარდება ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.
  • პაციენტი კლინიკაში ყოვნდება 1-2 დღე.