ნიკოლოზ გვახარია ბარიატრია და მეტაბოლური ქირურგია

ნიკოლოზ გვახარია
ხარისხი
პროფესიული გამოცდილება
ენები ქართული, რუსული, ინგლისური
სამუშაო დღეები

(995 32) 225 90 50 / 225 90 70

info@healthhouse.ge

ზოგადი ინფორმაცია
ბარიატრია და მეტაბოლური ქირურგია.  

დიპლომები და სერთიფიკატები

სპეციალობა ზოგადი ქირურგია, ურგენტული ქირუ რგია, ლაპაროსკოპული ქირურგია, აბდომინალური ონკოქირურგია, ბარიატრია და მეტაბოლური ქირურგია. თანამდებობა შპს „ჯანმრთელობის სახლის“ წამყვანი ქირურგი.GM Kuzanov- clinic, ინგოროყვას კლინიკა, ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა - მოწვეული სპეციალისტი.

განათლება 1986–92 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის

სამკურნალო ფაკულტეტი. დიპლომი წარჩინებით #069606

პროფესიული კარიერა 

1988-1992- თბილისის რკინისგზის ცენტრალური კლინიკური საავდმყოფოს საოპერაციო ბლოკისა და რეანიმაციული განყოფილების მედ-ძმა;
1992-97 – კლინიკური ორდინატურა და ასპირანტურა მოსკოვის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (ყოფილი II სამედიცინო ინსტიტუტი) ჰოსპიტალური ქირურგიის #1 კათედრაზე, მოსკოვისსაქალაქო #15 კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე.
1997- 1999 - მოსკოვის საქალაქო # 7 კლინიკური საავადმყოფოს ექიმი-ქირურგი. იგივე წლებში შეთავსებით, მოსკოვის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ღვიძლისა და სანაღვლე გზების ქირურგიის ლაბორატორიის (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი ე.ი. გალპერინი) უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი.
1999-2006 - ruseTisrkinigzisdepartamentis semaSkos saxelobis centraluri #4 klinikuri saavadmyofos abdominaluri qirurgiisa da onkologiis ganyofilebiseqimi. igivewlebSiSeTavsebiT, amavesaavadmyofosurgentuliqirurgiisdepartamentispasuxismg ebelimorigeqirurgi.
1999-2006 - რუსეთის რკინიგზის დეპარტამენტის სემაშკოს სახელობის ცენტრალური #4 კლინიკური საავადმყოფოს აბდომინალური ქირურგიისა და ონკოლოგიის განყოფილების ექიმი. იგივე წლებში შეთავსებით, ამავე საავადმყოფოს ურგენტული ქირურგიის დეპარტამენტის პასუხისმგებელი მორიგე ქირურგი.
2006 -2007 – GINN - Kuzanov clinic - zogadi qirurgi.

2008 – 2010 MCG - mTvari qirurgi.

2010- 2014G-Tbilisis centraluri saavadmyofos qirurgi; Kuzanov- clinic - ქირურგი კონსულტანტი;
2006 -2007 – GINN - კუზანოვის კლინიკა - ზოგადიქირურგი.
2008 – 2010 MCG - მთვარი ქირურგი.
2010- 2014-თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ქირურგი;
Kuzanov- clinic - ქირურგი კონსულტანტი; სამეცნიერო ხარისხი

2004 - მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. “ვიდეოთორაკოსკოპული პარასტერნალური ლიმფოდისექციის ჩვენება ძუძუს კიბოს ქირურგიული მკურნალობისას” /14.00.27 - ქირურგია/,/14.00.14-
ონკოლოგია/ Kთ #123621

2004 – უმაღლესი კატეგორიის კვალიფიკაციის ქირურგის წოდება;

2004 - 6 თვიანი სტაჟირება NNNNORD_WEST HOSPITAL - ჩიკაგო აბდომინალური ქირურგიისა და ონკოლოგიის დეპარტამენტში; ტრენინგები

1994 – ძვლებისა და სახსრების ტრავმების მკურნალობა.
2000 და 2005 წწ. - რუსეთის პოსტდიპლომური განათლების აკადემია სპეციალობით ქირურგია, ენდოქირურგია, თორაკალური ქირურგია, ლაზერული ქირურგია. სასწავლო - სასერტიფიკაციო კურსი.
სახელმწიფო სერტიფიკატები –#098214, A # 104967
2000 da 2002, 2006 ww – moskovis mediko-stomatologiuri universiteti saswavlo -

sasertifikacio kursispecialobiT onkologia.
saxelmwifo sertifikati – A # 1056617

2000 და 2002, 2006 წწ – მოსკოვის მედიკო-სტომატოლოგიური უნივერსიტეტი სასწავლო - სასერტიფიკაციო კურსი სპეციალობით ონკოლოგია. სახელმწიფო სერტიფიკატი – # 1056617

2006-2007წ. – ბარიატრული ქირურგიის კურსი – ქ. Mმოსკოვის ენდოქირურგიისა და ლითოტრიფსიის ცენტრში;

2008 წ. – პამტრენინგი – დედოფალი ბეტრიქსის სახ.ქ. ვინდერსვიკის რეგიონალურ კლინიკურ ცენტრში – ნიდერლანდები;
2010 წ. – ბარიატრული ქირურგიის კურსი – EEDGE-ს ეგიდით – ფრნაკფურტი, გერმანია. სახელმწიფო სერტიფიკატები:
2006 წ. – საქართველოს სახელმწიფო სერტიფიკატების მიმნიჭებელი საბჭოს

2006 წლის 30 ივნისის N 6; სხდომის გადაწყვეტილებით უგამოცდოთ მომენიჭა სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობაში “ზოგადიქირურგია”, სერიფიკატები სუბ.სპეციალობებში– ონკოლოგია, ლაპაროსკოპული ქირურგია. როგორც ქართველმა ქირურგმა საართველოში პირველად შევასრულეთ წარმატებით– ლაპაროსკოპულად: კუჭის ბანდაჟირება, კუჭის ვერტიკალური რეზექცია (sleev), ორ ანასტომოზიანი გასტროშუნტირება, ბილიოპანკრეატული შუნტირება, SADI-S, რებარიატრული (განმეორებითი) ოპერაციები სიმსუქნის რეციდივისას.

 

კლინიკური ინტერესები:
ჭარბი წონის (ბარიატრული) ქირურგია
მე-2 ტიპის შაქრიანი დიაბეტის ქირურგიული მკურნალობა
სანაღვლე გზების ქირურგია
აბდომინალური ონკოქირურგია
ჰერნიოლოგია (თიაქრები)
ურგენტული ანუ ER ქირურგია
ენდოქირურგია

წევრობა:
საქართველოს ექიმთა ასოციაცია;
რუსეთის ნ. ი. პიროგოვის ქირურგთა საზოგადოება;
ქ. მოსკოვის ქირურგთა საზოგადოება;
ქ. მოსკოვის ენდოქირურგთა საზოგადოება;
ქ. მოსკოვის ონკოლოგთა საზოგადოება;
რუსეთის ბარიატრულ ქირურგთა საზოგადოების წევრი;
ქირურგთა საერთაშორისო კოლეჯის წევრი (ISC);
ევროპის გასტროენტეროლოგ ენდოქირურგქთა ასოციაციის წევრი;
საქრთველოს პლასტიკურ-რეკონსტრუქციული ქირურგიის ასოციაციის წევრი;
სიმსუქნისა და მეტაბოლური დარღვევების ქირურგიული მკურნალობის მსოფლიო
ასოციაციის წევრი (IFSO);
დიაბეტის ქირურგიის მსოფლიო ასოციაციის წევრი (DSS);
2014 წელს – დაარსა ბარიატრული და მეტაბოლური ქირურგიის ასოციაცია,
2014–2019–ასოციაციის პრეზიდენტი


კონფერენციებში მონაწილეობა:
 international Congress of Surgeons #1, 1997, Moscow, Russia
International Congress of Surgeons #2, 1999, Moscow, Russia
International Congress of Laparoscopic Surgeons #1, 2001, Moscow, Russia
International Congress of Laparoscopic Surgeons #2, 2004, Moscow, Russia
International Congress of Laparoscopic Surgeons #3, 2006, Moscow, Russia
International Congress of Surgeons #3, 2004, Moscow, Russia
International Congress of Surgeons #4, 2006, Moscow, Russia
International Congress of Oncologists #1, 2002, Moscow, Russia

 

International Congress of Oncologists #2, 2004, Moscow, Russia
International Congress of Bariartric Surgery #2, 2006, Moscow, Russia
International Congress of Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007,
Tsakhkadzor, Armenia
International Congress of Surgery, 2008, Bakuriani, Georgia
I International Congress of Surgery, 2018, Tbilissi, Georgia
International Congress of Surgery, 2017, Tbilissi, Georgia
nternational Congress of Surgery, 2018, Tbilissi, Georgia
Intentaitional Congress of Surgery(ICS), 2008, Vienne, Austria
International Congress of Surgery(ESGE), 2010, Barcelona.
Internatonal Congress of Surgery (ICS), 2012, Roma
International Congress of Bariatric Surgery –OSSICON, Mumbai, India 2015
International Congress of surgical treatment DiabetisMelitus II t. London, England;
ჩაქვის საერთაშორისო კონფერენცია, აჭარა 2015
ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 2017
ესთეტიური მედიცინის საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 2017
ღვიძლის დაავადებათა მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები, თბილისი,2017
თბილისის საერთაშორისო ქირურგიული კონგრესი, თბილისი, 2017
გრ. მუხაძის ქირურგიული საზოგადოების სხდომა, თბილისი, 2018.
კონფერნცია ჩაქვში 2018;
ალვარო ტორესისა და გერხარდ პრადერის მასტერ კლასების ორგანიზაციაში თანამონაწილეობა;

REFERENCES
S.Sener, prof., North-West Hospital, Chicago, USA, Oncologist
W.Winchester, prof., North-West Hospital Chicago, USA, Oncologist
Z.Gabunia, prof., Railway Clinical Hospital, Moscow, Russia
Z.Velsher, prof., Railway Clinical Hospital, Moscow, Russia
E.Galperin, prof., N7 City Clinical Hospital, Moscow, Russia
V.Laptev, prof., N15 City Clinical Hospital, Moscow, Russia
I.Iashkov, prof., President, Society of Bariatric Surgeons, Moscow, Russia
Gerhard Prader – IFSO- ს ვიცეპრეზიდენტი ევროპის მხრიდან;
Alvaro Tores – IFSO-ს პრეზიდენტი;;

პუბლიკაციები:
25 სამეცნიერო ნაშრომი – რუსეთში,
1 რუსეთის პატენტი,
2 რუსულ – აშშ სამეცნიერო ნაშრომი,
1 აშშ – ს პატენტი,
1 სამეცნიერო ნაშრომი – ავსტრიაში,


2– სამეცნიერო ნაშრომი – სომხეთში,
28 – სამეცნიერო ნაშრომი – საქართველოში,
1 სამეცნიერო ნაშრომი – რომში.

 

უცხო ენები: რუსული - თავისუფლად, ფრანგული-თავისუფლად, ინგლისური-საშუალოდ.


    მიმდინარე სიახლეები